ANA SPONSORUMUZ

 

 

 

4. SchH 2 Yönetmeliği

SchH 2 Sınav Yönetmeliği

A:100
B:100
C:100
Toplam:300 Puan

A:Yabancı iz,en az 400 adım,üç ayak, iki 90 derece köşe, iki eşya,iz en az 30 dk beklemek zorunda,15 dk çalışma süresi
İz takip 80 puan,eşyalar(10+10=20 Puan)
Toplam:100 Puan.

Genel Kurallar:Hakem veya iz sorumlusu arazi koşullarına göre iz çizelgesini oluşturur.İzler çeşitli şekilde konulmak zorunda,konulan izlerin aynı büyüklükte,köşelerin aynı mesafede ve eşyaların pozisyonda olması yasaktır.
Çıkış noktasının sol tarafında iz çubuğu ile işaretlenmesi zorunludur.Sınava girenlerin sıralaması sınav öncesi hakem tarafından kura ile belirlenir.İz koyan izi koymadan önce hakeme veya iz sorumlusuna eşyaları göstermek zorundadır.Eşyalar en az 30 dk iz koyanın üzerinde bulunması gerkemektedir.İz koyan çıkış noktasında kısaca bekledikten sonra normal adımlarla iz koymaya başlar.Köşelerde aynı şekilde normal adımlarla oluşturulmak zorundadır.
İlk eşya en az 100 adımdan sonra birinci veya ikinci ayağa ikinci eşya ise iz sonuna koyulur.Eşyalar hareket halinde iken konulmalıdır.Son eşyayı koyduktan sonra iz koyan bir kaç adım daha aynı istikamette devam eder.
İz içinde farklı eşyalar kullanılmak zorundadır,bunlar deri,tekstil,ahşap olabilir.Eşyalar en fazla 10 cm uzunluğunda 2-3 cm genişliğinde ve 0.5 ile 1cm arasında olmalıdırlar,renk olarak zeminden çok farklı olmamalıdırlar.
Tüm eşyalar numaralar ile işaretlenip,çıkış noktasındaki iz çubuğu ile uyum sağlamalıdırlar.İz koyma esnasında köpek sahibi ve köpek kesinlikle izi görmemelidir.Köpek ve köpek sahibi arar iken hakem, iz sorumlusu ve rafakatçi arama bölgesinde bulunmamalıdırlar.
Komut "ara" başlangıçta ve her eşyadan sonra vermek serbesttir.


Çalışma:Köpek sahibi köpeğini iz için hazırlar.Köpek serbest veya 10 m ip ile arayabilir.10m'lik ip köpeğin sırtından,yanlarından,iki ön ayak arasından ve / veya iki arka ayak arasından geçirilebilir.
İp direkt tasmadan veya göğüs tasmasından bağlanabilir.Köpek sahibi sırası geldiği zaman köpeği ile hakem önüne geçerek kendisini tanıtır ve köpeğin eşyaları göstereceğini veya ağzına alacağını belirtir.
İz öncesi ve iz takip'i esnasında zorbalık kesinlikle yasaktır.Hakem talimatı üzerine köpek yavaş ve sakin bir şekilde iz çıkış noktasına götürülür,köpek sahibi 10m ip mesafesinde köpeğini takip eder.
Köpek serbest arıyor ise yine belirtilen 10m'lik mesafe korunmak zorundadır.İz ipi köpek sahibi elinden bırakmadığı sürece gergin olmak zorunda değildir.Köpek köşeleri emin bir şekilde çalışmak zorundadır.
Köşelerden sonra köpek aynı hızda aramak zorundadır.Köpek eşyayı bulduğu anda hızlı ve kendinden emin bir şekilde eşyayı göstermek veya ağzına almak zorundadır,köpek sahibi müdahale edemez.
Köpek eşyayı alırken dikilebilir,oturabilir veya köpek sahibine getirebilir.Eşya ile birlikte devam etmesi ve yat pozisyonunda eşyayı alması hatalıdır.Eşyayı göstermesi yat pozisyonunda,otur pozisyonunda veya ayakta mümkündür.
Sıralama değişebilir.Köpek eşyayı gösterdiği veya aldığı zaman köpek sahibi ipi bırakarak köpeğe gider eşyayı havaya doğru kaldırarak köpeğinin eşyayı bulduğunu işaret eder.
Sonrasında köpek sahibi ipi tekrar eline alır ve köpeğin aramasını sürdürür.İz takibi bittikten sonra bulunan eşyaları hakeme göstermek zorundadır.


Değerlendirme:Arama hızı değerlendirmede kriter olmaktan alttaki şartlarda gözardı edilir.
Köpek izi dikkatli,kendinden emin ve dengeli bir şekilde izi takip etmiş  ve pozitif arama davranışı göstermiş ise .
İzi bırakmadan emin olmak için izden çıkması hata olarak değerlendirilmez.
Köpeğin dikkatsiz,yüksek burun araması,çiş yapması,köşelerde daire çizmesi,sahibi tarafından sürekli aramaya teşvik edilmesi,ip ile veya farklı şekilde iz esnasında ve eşyalarda yardım etmesi,eşyaları yanlış alması veya göstermesi
puanlamayı gerek görüldüğü kadarıyla düşürür.Köpek izi bir iz ip mesafesi kadar bıraktığı(ayrıldığı) takdirde iz takibi bitirilir.
Köpek izi bırakıp,köpek sahibi köpeğini frenliyor ise hakem köpek sahibine köpeiğini takip edmesini söylemesi gerekmektedir.Bu talimat yerine getirilirmiyor ise iz takibi hakem tarafından bitirilir.
Ayrıca iz 15 dk içinde sonuçlandırılamamış ise iz takibi hakem tarafından bitirilir.İz sürdürüldüğü bölüme kadar değerlendirilmeye alınır.Köpek eşya çalışmasında her iki alternatifi göstericek olursa (eşyayı alması ve göstermesi)bu hata olarak değerlendirilir.Değerlendirme sadece iz öncesi hakeme belirtilen şekli ile yapılır.Eşya'yı yanlış göstermesi değerlendirmede ilgili ayak için geçerlidir.Eşyayı göstermemiş veya almamış ise puan verilemez.
Ayaklardaki puanlama iz sahasının zorluğuna ve uzunluğuna göre değişir.Ayakların değerlendirilmesi puan ve not olarak yapılır.Köpek uzun süre aramıyor ise (uzun süre aynı noktada beklemesi)izin bitirilmesine sebebtir.Bu köpek çıkış noktasında olmuş olsa dahi uygulanır.B(İtaat):Çıkış noktasından ileriye doğru tasmasız yürüyüş gösterilir.Köpek istekli ve sahibine odaklı,canlı bir şekilde sol diz hizasında yürümelidir.Sonra ters dönüş gösterir,geldiği yöne doğru 10 adım normal yürüyüş gösterir ve hemen akabinde en az 10 adım en fazla 15 adım hızlı yürüyüş hemen arkasından kesintisiz en az 10 en fazla 15 adım yavaş yürüyüş gösterir ve normal yürüyüş ile devam eder.10 adım sonra sağ veya sol dönüş gösteriri 15 adım sonra tekrar sağ veya sol'a dönüş gösterir ve 20 adım sonra tekrar ters dönüş gösterir.10 adım sonra sahibi durur aynı anda köpek komutsuz sahibinin sol tarafında oturmak zorundadır.10 adım normal yürüyüş sonrası sol veya sağ dönüş yaptıktan sonra grup içine girer ve en az kişilerin etrafından sağ ve sol dönüş göstermelidir(8 çizmelidir) ve birkez grup içinde oturmalıdır.Daha sonra çıkış noktasından başlayarak en az 10 ile 15 adım normal yürüyüş yaptıktan sonra otur komutu vererek köpek otur bekle pozisyonunda beklerken sahibi duraksamadan 30 adım ileriye gider,köpeğine doğru döner ve bekler, hakem işareti verince tekrar köpeğin yanına gelir köpeği ile birlikte en az 10 adım daha normal yürüyüş yaptıktan sonra köpeğine yat komutu verir ve durmadan 30 adım ileri gider ve köpeğine doğru döner.Hakem işaretini verince ismi ile veya komut ile yanına çağırır,köpek hızlı ve istekli bir şekilde yaklaşır sahibinin önünde durur ve otur pozisyonunda bekler.Sahibinin komutu üzerine köpek sahibinin sol tarafına geçer ve oturur.Bu pozisyondan sonra köpek sahibi 10 ile 15 adım sonra dikil komutu verir ve durmadan 30 adım ileriye gider(köpek olduğu yerde ayakta kıpırdamadan beklemek zorundadır.)köpeğine döner,hakem işareti üzerine tekrar köpeğinin yanına gider hakem işareti sonrasında otur komutu verir.Bir sonraki aşama aport sahibine yerden en az 15 adım mesafede 1000gr'lık engel üzerinden 650 gr'lık dambel getirmek zorundadır.Sahibi ilk önce 1000gr'lık dambe'lı 15-20m ileri atar köpek sol tarafta bekler pozisyondadır.Komut üzerine hızlı bir şekilde dambe'lı yerden alır ve sahibine getirir,önünde oturur ve ağzındaki dambe'lı yere bırakmadan sahibinin almasını bekler.Sahibi dambe'lı aldıktan sonra komut ile tekrar sahibinin sol tarafına geçer ve oturur.Aynı işlem 1m engelde ve 1.80m engelde uygulanır köpek sahibi köpeğiyle birlikte çıkış noktasında pozisyon alır.Bu arada ikinci köpek yat bekle komutundan alınır ve oda çıkış noktasına gelirken ilk köpek 10 ile 15 adım sonrası "ileri"komutu ile birlikte en az 30 adım ileri koşarak gitmek zorundadır.Ve sahibinin yat komutu üzerine hızlıca yatmak zorundadır.Sahibi köpeğin yanına gider hakem işareti üzerine otur pozisyonuna alır ve itaat bölümünü tamamlamak üzere köpeğini belirlenen yat bekle komutu ile hakem işareti ile yatırır,en az 40-50 adım uzaklaşır ve ikinci köpek itaat bölümünü tamamlayana kadar sırtı köpeğe dönük bekler.Daha sonra her iki köpek sahibi köpekleriyle birlikte SchH 2 itaat bölümüne tamamladıklarını hakeme bildirir.Hakem her iki köpek için değerlendirmesini yapar köpek ve köpek sahipleri hakemin yanından ayrılmamalıdırlar.
Serbest Yürüyüş:10 Puan
Otur Bekle:10 Puan
Yat Bekle:10 Puan
Dikil Bekle:10 Puan
Aport Yerden:10 Puan
Aport 1m Engel:15 Puan
Aport 1.80m Engel:15 Puan
İleri Gönderme:10 puan
Uzun Yat Bekle:10 Puan
Toplam:100 Puan

C (Koruma):

Koruma sınavı için gerekli olan 6 adet gizlenme noktalarının orta çizgisini takiben Köpek ve sahibi yerlerini alırlar.Köpek ileri komutu üzerine üçüncü gizlenme noktasına koşarak yönelir ,gizlenme noktasını taradıktan sonra sahibi köpeği çağırır ,köpek yanına gelince sahibi ikinci ileri komutu ile hemen dördüncü gizlenme noktasına yönlendirir, köpek hızını kesmeden  ,aynı komutlar üzerine beşinci ve altıncı gizlenme noktasına ulaşır.Burada (Helfer-
Yardımcı)beklemektedir.Köpek buraya ulaştığı zaman canlı bir şekilde havlayarak yardımcıyı bulduğunu sahibine bildirir.Bu arada sahibi, köpek altıncı noktaya ulaşıncaya kadar yürür ve köpek havlamaya
başlayınca hakemin işareti gelinceye kadar olduğu yerde beklemek zorundadır.
Köpek havlamaya devam etmeli ve yardımcının yanından kesinlikle ayrılmamalıdır,sahibi köpeğin 5 adım yanına kadar yaklaşır ve hakemin komutu üzerine köpeği çağırır  komutla pozisyon alır.Yardımcının dışarı çıkıp daha önceden belirlenmiş bekleme noktasına kadar gidip beklemesini söyler,yardımcı pozisyon aldıktan sonra sahibi köpeği ile Helfer beş adım kala yaklaşır yat komutu verir ve gizlenme
noktasını aramak için gizlenme noktasında bekler,buarada hakemin işareti üzerine yardımcı kaçmak için hareketlenir, köpek yat pozisyonundan hemen saldırıya geçer ve yardımcının kolluğundan ısırarak
kaçmasını engelemelidir.İlk bırak komutundan sonra ikinci bir saldırı doğrudan köpeğe doğru uygulanır Yardımcı(Helfer) sopası ile iki defa omuz veya sırt bölgesine vurduktan sonra saldırıyı durdurur ve sahibinin verdiği bırak komutu sonrası köpek ısırmayı bırakır ancak yine dikkati yardımcının üzerinde olmalı ve ayrılmamalıdır.Üç defa bırak komutu verme hakkı vardır.
Hakemin işareti üzerine sahibi köpeğin yanına gider ve yardımcıyı üç adım uzaklaştırdıktan sonra Helfer Köpek sahibinin ve Köpeğin 5 adım önünden yürür (arkadan takip),Köpek dikkatlice Helferi takip eder,yaklaşık 30 adım sonrası Hakemin önceden belirlediği noktada Helfer Köpeğe doğru dönüş yaparak saldırıya geçer,Köpek anında saldırıyı karşılamak üzere atağa geçer,Helfer bir süre köpeğe baskı uyguladıktan sonra hareketsiz durunca Köpek sahibi Bırak komutu verir(en fazla üç defa).Köpek bırakdıktan sonra Köpeği ile birlikte Helferin sopasını alarak Helferi  Hakeme teslim etmek üzere Helfer,Köpek sahibi ve Köpek Hekemin yanına gider(yandan takip),daha sonra uzun atak için pozisyona götürülür.

ikinci bölüm'de köpek ve sahibinden 50m uzağından sahanın ortasına doğru ilerleyen daha sonra saldıraya geçmek üzere köpek ve sahibine doğru koşar adımlarla yönelen yardımcıyı karşılamak üzere köpek
serbest bırakılır.
Köpek hızla yardımcıya doğru koşar ve yardımcının engelleme hareketlerine rağmen koluğu ısırarak yardımcıyı kontrol altına almalıdır,boğuşma esnasında yardımcı vurmadan baskı uygulamalıdır.Yardımcı sadırıyı kestiği anda ve sahibinin uzaktan verdiği bırak komutuyla(üç defa bırak diyebilir ilk iki komutu olduğu yerden, üçüncü komutu vermek için 5 adıma kadar yaklaşabilir) birlikte köpek ısırmayı bırakır ancak dikati yine
yardımcının üzerinde olmalıdır havlayabilir zorunlu değildir.
Hakemin işareti üzerine sahibi köpeğin yanına gelir ve yardımcının sopasını alarak hep birlikte hakemin yanına gelirler ,görevin tamamlandığını bildirerek sopayı teslim eder ve ayrılırlar.


Toplam 100 puan .Bu bölümde en az 80 puan almalıdır.

Sayfa Araçları

Sayfayı Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır